“აფორიზმების დომინო” – ვეფხისტყაოსნის სამაგიდო თამაში # 2

30.00

🔖 აფორიზმების დომინოს თამაშის პრინციპი კლასიკურ, უკვე კარგად ცნობილ დომინოს თამაშის წესებს ეფუძნება.

✔  მოთამაშეთა რაოდენობა ორი, სამი ან მაქსიმუმ ოთხია. თითო მოთამაშე იღებს შვიდ ქვას და ათავსებს სპეციალურ ქვების ჩასალაგებელ გრძელ დაფაზე. მოთამაშეები რიგრიგობით ალაგებენ ქვებს მაგიდაზე. მათი მიზანია  ერთნაირ ციფრიანი ქვები ერთად მოახვედრონ. მაგ:თუ ექვსია დავდებთ ექვსს, ხუთთან ხუთს და ასე შემდეგ. გაიმარჯვებს ის, ვინც პირველი დადებს ყველა ქვას. დამარცხებულად კი ის ჩაითვლება, ვისაც  დარჩება ქვები.

✔   ყველა მოთამაშე ვალდებულია, ქვის ჩამოსვლამდე ხმამაღლა წაიკითხოს აფორიზმი, რომელიც ბარათზე წერია.

მარაგი ამოწურულია

ასევე შესაძლოა მოგეწონოს...