დავით კლდიაშვილი – “ჩემი ცხოვრების გზაზე”

22.00

📕 დავით კლდიაშვილის (1862-1931) „ჩემი ცხოვრების გზაზე“ პირველად 1925 წელს, ყოველთვიურ ლიტერატურულ ჟურნალ „მნათობში“ დაიბეჭდა. იგი ცალკე წიგნად, 1932 წელს, ავტორის გარდაცვალების შემდეგ გამოვიდა. მემუარებში – „ჩემი ცხოვრების გზაზე“ აღწერილია ავტორის ბავშვობა, სწავლა კიევში, საქართველოში დაბრუნება და სამხედრო სამსახური ბათუმში. ქუთაისში მისი საზოგადოებრივი საქმიანობა. ავტობიოგრაფიულ წიგნი მე-19 საუკუნის ბოლო ათწლეულებისა და მეოცე საუკუნის დასაწყისის ბათუმის, ქუთაისის და მთლიანად საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების ქრონიკას წარმოადგენს, რომელიც დავით კლდიაშვილისეული სიწრფელითაა აღწერილი.

გამოშვების წელი: 2023
გამომცემლობა: “ალონი”

ასევე შესაძლოა მოგეწონოს...