“მევენახეობა და მეღვინეობა პრინცესა სალომე მიურატის მამულებში” , “ფრიდრიხ პაროტის მოგზაურობა საქართველოში”

19.00

🔖 “მევენახეობა და მეღვინეობა პრინცესა სალომე მიურატის მამულებში”  – წიგნში წარმოდგენილია ცნობილი ქართველი აგრონომის ერმილე ნაკაშიძის 1896 წელს გამოქვეყნებული სტატიის, Виноградарство и виноделiе въ именiяхъ принцессы С. Мюратъ, თარგმანი ქართულ ენაზე. აქ აღწერილია სალომე დადიანისა და აშილ მიურატის მიერ სამეგრელოში გაშენებული ოჯალეშის ვენახები და მათ მეურნეობაში ღვინის დაყენების პროცესი. წიგნს ერთვის შესავალი წერილი, რომელშიც აქამდე უცნობ წყაროებზე დაყრდნობით განხილულია ოჯალეშის მნიშვნელობა და აღდგენილია მისი ეტიმოლოგია. წიგნი განკუთვნილია საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

🔖 “ფრიდრიხ პაროტის მოგზაურობა საქართველოში” – 1829 წელს რუსეთის მთავრობამ ფრიდრიხ პაროტი (გერმანელი ექიმი, ნატურალისტი, მოგზაური და ალპინისტი) კავკასიაში გამოგზავნა. ეს იყო პირველი სამეცნიერო ექსპედიცია, რომელიც მიზნად ისახავდა სამხრეთ კავკასიაში საბუნებისმეტყველო და მეტეოროლოგიური კვლევების ჩატარებას. პაროტმა ამ მოგზაურობის შესახებ 1834 წელს ბერლინში გამოაქვეყნა ნაშრომი „Reise zum Ararat”.საქართველოში მოგზაურობისას პაროტი აღწერს საქართველოს სამხედრო გზას, ტფილისს, კახეთს, კახეთში ქვევრის დამზადებას, თბილისთან მდებარე გერმანულ კოლონიებს, ტფილისიდან სამეგრელოსა და იმერეთში გამგზავრებას და ა.შ.

გამომცემლობა: ვაზი

ასევე შესაძლოა მოგეწონოს...