ქართველურ -შუმერულ – ეგვიპტური ლინგვოკულტუროლოგია

28.00

🔖 ქართველურ-შუმერულ-ეგვიპტური ლინგვოკულტუროლოგია წარმოადგენს ქართველური ენების, ქართული ასომთავრული ანბანისა და ქართული კულტურის წვლილის კვლევას უძველეს ცივილიზაციებში –კერძოდ, შუმერსა და ეგვიპტეში.

📖 მონოგრაფია ბამიანის გამოქვაბულებში ნაპოვნი ეტრატის ფურცლებზე მიბნეულ ქვის პაწაწინა ბექდებზე ამოტვიფრული ორი ქართული ასომთავრული ასო-ნიშანის – ღანისა და დონის კვლევით დიწყო.

✔ აღნიშნული ასო-ნიშნების პალეოგრაფიული და შეპირისპირებითი ანალიზის გაფართოებასთან ერთად, ძველი სამყაროსშესწავლის რიგი დარგების შემოტანა გახდა აუცილებელი, ისეთებისა, როგორიცაა ასირიოლოგია, ეგვიპტოლოგია, ინდოევროპეისტიკა, ისტორია, არქეოლოგია, ქართველოლოგია და ეთნოლოგია. შესაბამისად, ნაშრომში მკითხველი გაეცნობა ქართული ასომთავრულის დამალულ, საკრალურ და კოდირებულ გრაფიკულსა და შინაარსობრივ კავშირებს ფინიკიურ და ბერძნულ ანბანებთან, შუმერულ სამეფო და ღვთაებრივ სიმბოლიკასთან, ეგვიპტურ იეროგლიფებსა და სიმბოლოებთან და სხვ.

ავტორი: ანა მესხი
გამოშვების წელი: 2011
გვერდების რაოდენობა: 579
გამომცელობა: მწიგნობარი

ასევე შესაძლოა მოგეწონოს...